دیه چشم : ماده ۳۷۵- از بین بردن دو چشم سالم موجب  دیه کامل است و دیه هرکدام از آنها نصف دیه

تبصره : تمام چشم هائی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه ازلحاظ ضعف و بیماری و شبکوری با یکدیگر فرق داشته باشند.

 ماده ۳۷۹-  دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.

دیه بینی : ماده ۳۸۰- از بین بردن تمام بینی دفعتا یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می باشد.

ماده ۳۸۱-  از بین بردن مقداری ازاستخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می باشد.

ماده ۳۸۵-  دیه از بین رفتن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد.

دیه گوش : ماده ۳۸۶-  از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری ازآن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ۳۸۸-  پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

ماده ۳۹۰-  گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور یکسانند.

دیه لب : ماده ۳۹۱-  از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هرکدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار به رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

دیه زبان  : ماده ۳۹۶-  از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی ومانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

دیه دندان : ماده ۴۱۰- دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در ماده ۴۱۱-  هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و ماننددندان اصلی شودکندن آن دیه کامل دارد.

دیه فک :ماده ۴۱۵ و ۴۱۶-   از بین بردن مجموع  دو فک دیه کامل دارد و دیه فک مستقل از دندان می باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می شود.

دیه ستون فقرات : ماده ۴۳۰-  شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

دیه بیضه : ماده ۴۳۵-  قطع دو بیضه دفعتا دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره : فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم ومانند آن نیست.

ماده ۴۳۶-  دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

دیه دنده :  ماده ۴۳۷-  دیه هریک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک ازسایر دنده ها ده دینار است.( دیه قلب و شش و … جدا گانه می باشد)

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در پنجشنبه هجدهم آبان 1391 و ساعت 16:20 |


چی گونگ

                              Chi  Gong( CG)

بر اساس گفته دانشمندان حدود ۲ میلیون سال از پیدایش بشر روی زمین می گذرد . بشر امروزی در مدتی که از آغاز پیدایشش تا به امروز طی کرده تا به این سطح تکاملی چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و چه از نظر علمی برسد همواره تحت تاثیر عوامل طبیعی بسیاری بوده که در نوع تکامل او  به صورت خاصی دخیل بوده اند .

از جمله یکی از عوامل مهم و حیاتی موثر طبیعی کنشها و واکنشهای بین کرات مخصوصا کرات زمین و ماه و خورشید هستند که مهمترین رابطه بین این سه کره نیروی جاذبه و دافعه مغناطیسی است . حتی به تنهایی روی کره خاکی زمین نیز این نیرو بین قطب شمال و قطب جنوب در جریان بوده و همواره در جریان تکاملی بشر تاثیر بسزایی داشته است .

همانطور که برای همه ما آشکار است همه چیز از مولکول و اتم و هسته و الکترون تشکیل شده  که نیروی جاذبه و دافعه بین الکترونها و پروتونها در د اخل هسته موجب پایداری مولکول میگردد.

همین ترکیب کوچک داخل اتم در ابعاد بسیار وسیعتر آرایش منظومه شمسی و در نهایت کهکشان را بوجود میاورد و همان رابطه جاذبه و دافعه که بین الکترونها و پروتونها در اتم وجود دارد بین زمین و خورشید و تمامی سیارات دیگر که در مدارش بدور آن میچرخند حاکم است .

در نتیجه بدن آدمی خارج از تاثیر این نیرو و ترکیبی که در هستی وجود دارد نبوده و نمیباشد .

از آنجاییکه در این مدت ۲ میلیون ساله همواره سیستم بدن ما چه از نظر سلولها و چه از نظر اعصاب تحت تاثیر این نیروی مغناطیسی بوده  نتیجه میگیریم که برقراری این ترکیب و وجود این نیروی مغناطیسی در بدن ما نقش کاملا اساسی را بازی میکند .  اگر بتوانیم هسته یک اتم را که بینهایت کوچک و غیر قابل رویت است به اندازه توپ فوتبال بزرگ تصور کنیم باید برای برقراری تناسب بین الکترونها و فاصله مدارهای چرخشی آنها دور هسته نیز این بزرگنمایی را انجام دهیم که با محاسبه و تناسب به این نتیجه میرسیم که باید فاصله مدارها و در نتیجه الکترونها از یکدیگر به اندازه ۱۰ کیلومتر باشد .

پس با این بزرگنمایی میتوان پی به فضای خالی بین الکترونها در داخل اتم و در نتیجه داخل مولکولها و عناصر پی برد . البته این فضای خالی از نظر دید ما انسانها خالی میباشد ولی دارای نیروی مغناطیسی حاصل از نیروی جاذبه و دافعه بین الکترونها و پروتونهاست .

تمام اعضای بدن ما تحت تاثیر امواج حاصله از این نیروی مغناظیسی میباشد .  با بروز اختلال و تغییر در فرکانسهای این امواج مغناظیسی که از بدن ما عبور میکند بدن ما نیز از نظر سلامتی به خطر افتاده و در عملکرد اعضای آن اختلال بوجود آمده و باعث بروز بیماریهای مختلف میگردد.

بنابراین میتوان بسادگی دریافت که با ایجاد نظم در فرکانسهای ذکر شده و رفع اختلالات حاصله دوباره سلامتی از دست رفته بازگردد و یا از بروز بیماری پیشگیری شود . CG  یک روش حرکت درمانی است که با حرکات خاصی که در زوایای مشخصی انجام میگیرد باعث ایجاد نظم در فرکانسهای حاصله از نیروی مغناظیسی که در بدن ما نقش اساسی را بازی میکنند میگردد .

از همین رو اولین مرحله و هدف از تمرین چی گونگ ایجاد و حفظ سلامتی کامل بوده و مرحله بعد هدایت نیروی چی در بدن است که آغاز راه درمان دردها و بیماریها است.

پس از فراگیری چی گونگ تا این مرحله میتوان به درمان دردهای خود و دیگران پرداخت اما نکته جالب برای علاقمندان به هنرهای رزمی اینجاست که این افراد میتوانند از علم چی گونگ در مراحل بعدی آن در  پیشرفت تواناییهای خود در امر بکارگیری هنر رزمی استفاده کنند . علاقمندان به هنر رزمی میتوانند با فراگیری نقاط حساس بدن و نوع ضربه و فشاری که بر روی آن نقاط می آورند در مقابله با حریف خود با نیروی کمتری مبارزه کرده و راحت تر پیروز گردند . 

عامل مهم دیگری که براساس اعتقادات چینیها در طبیعت وجود دارد نیرویی فراگیر است بنام "چی" . طبق این اعتقاد "نیروی چی" یک نیروی طبیعی است که در هر نقطه و بر هر عنصری اثر داشته و حتی نیروی مغناطیسی بخشی از آن است که بشر توانسته بصورت علمی آنرا کشف کند. چی کونگ در مرحله بعدی راه کنترل و هدایت این نیرو را درجهت رفع دردها و بیماریها و بی نظمیها ایجاد شده در فرکانس امواج موثر بما می آموزد 

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در چهارشنبه هفدهم آبان 1391 و ساعت 6:28 |
وينگ چون يک نوع استيل هنر رزمي است که بيشتر از آنکه براساس حرکات حيوانات خلق شده باشد بر پايه فيزيک و خصوصيات بيومکانيکي انسان مي باشد. حرکت در يک مسير مستقيم، سرعت، ضربات و تکنيکهاي مستقيم
و ترکيبي، و تلاش در جهت خنثي کردن حملات حريف بيشتر از اعمال نيرو براي زدن ضربه و يا حمله مستقيم از خصوصيات و ويژگيهاي بارز اين هنر محسوب مي شود. ريشه اين هنر را مي توان در
امپراطوري Ching که در حدود دويست و هفتاد سال پيش مي زيستند جستجو کرد. البته اين در زماني بود که 90 درصد مردم کشور چين توسط ده درصد ديگر حکومت مي شدند.

اين اقليت ده درصدي
، سلسله (Man Chus) نام داشتند. از آنجا که حمل سلاح و شرکت در ارتش براي مردم هانز (Hans) ممنوع بود، اين عده تصميم به شرکت در گروههاي سري و آموختن فنون کونگ فو کردنذ.

معبد (Sil Lum)، اولين مدرسه آموزش فنون نظامي بود که به طوري کاملاً سري فعاليت مي کرد و افراد براي کسب مهارت استادي از پانزده تا بيست سال در اين مکان تعليم مي ديدند. بعدها براي کاهش مدت اين دوره، پنج تن از معروفترين اساتيد اين هنر، تصميم به گزينش بهترين و مفيدترين تکنيک هاي هر کدام از استيل هاي کونگ فو و تبديل اين مجموعه به يک دوره آموزشي مستقل گرفتند تا زمان اين دوره آموزشي را به يک سوم آن تقليل دهند و مدت اين دوره به پنج تا هفت سال کاهش يافت. هر چند قبل از اين موفقيت، معبد (Shil Lim) توسط افراد سلسله Man Chus ويران و سوزانده شد. يکي از تنها کساني که از اين قبل و کشتارجان به در برد، استادي به نام Na Mui بود که يکي از پنج استاد برتر کونگ فو به شمار مي رفت و تمامي دانش خود را به دختري به نام وينگ چون آموزش داد. وينگ چون در زبان چيني به معناي «اميد به آينده» است. وينگ چون نيز بعدها آموخته هاي خود را به همسرش منتقل کرد و اين پروسه آموزشي با انتخاب بهترين افراد رزمي کار ادامه يافت. در سال 1950 ميلادي، فردي به نام (Yip Man) شروع به تدريس وينگ چون در کشور هنگ کنگ کرد.

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در سه شنبه شانزدهم آبان 1391 و ساعت 16:12 |

اسكريما:


       دفاع شخصی با استفاده از سلاح های سرد قدمتی برابر با تاریخ مدنیت دارد . در واقع اصل اساسی اصالت وجود که سازماندهی کننده کلیه فعالیت های بشری بوده است . مدتها پیش از اینکه انسان و عصر آهن ، روش استفاده از فلزات را کشف کند سبب کاربرد انواع چوب ، چماق و حتی استخوانها ی بزرگ حیوانات به عنوان سلاح شده بود . با کشف آهن و دیگر فلزات کم کم استفاده از سلاح های سرد ابعاد تازه تری یافت . ذهن خلاق بشر برای دفاع از خود در برابر دشمنان دست به ابداع و اختراعات فراوان در این زمینه زد.


       تا اینکه این روند آرام آرام با کشف مواد منفجره و اختراع سلاح های گرم مسیر خود را عوض کرد . سلاح های مدرن امروزی جای سلاح های سنتی را گرفت.ء

       با پیشرفت مدنیت و پدید آمدن جوامع جدید روش های زندگی ضوابطی نوین پیدا کرده است . در غرب با توجه به روند رو به افول ارزش های اخلاقی و رشد پرسرعت خشونت و تجاوز های جنسی نیاز هایی جدید برای دفاع از خود پدید آمده و در حال حاضر دوباره دفاع شخصی با استفاده از سلاح سرد به بک ضرورت تبدیل شده است.ء

       هر چند استفاده از سلاح های سرد همواره با موانع قانونی متعدد روبرو بوده است اما کاربرد آن در برابر یک سلاح سرد دیگر و دفاع از خود در موقعیت های خطرناک یک ضرورت عقلانی است که در قوانین نیز پیش بینی شده است.ء
در اروپا جمعی از دانشمندان در تلاش هایی بی نظیر شیوه مبارزاتی فیلیپینی  اسکریما را به شکلی مدرن توسعه داده اند تا این سیستم توانایی پاسخگویی به نیازهای دنیای جدید و الزامات آن را داشته باشد.ء

این هنر رزمی، ریشه فیلیپینی دارند. کالی از جنوب این کشور می آید، آرنیس از شمال و اسکریما متعلق به مرکز این کشور می باشد.ء
دوازده منطقه مبارزه در کالی وجود دارد، اسکریما هشت یا نه منطقه مبارزه دارد و آرنیس هم دارای چهار تا شش منطقه مبارزه است. استفاده از چوب کوتاه یا یک خنجر بلند، استفاده از دو اسلحه به صورت همزمان که شامل یک شمشیر و یک خنجر می باشد، مبارزه با دستان خالی که در آن از ضربات مشت، لگد و یا گلاویزشدن با حریف استاده می شود.

استفاده از میله و نیزه و زدن ضربه به طور همزمان، استفاده از سلاح های قابل انعطاف همچون شلاق، طناب نیسمی دندانه ای، سلاح های پرتابی مانند کمان و تفنگ بادی از جمله روش های مبارزه در این سبک ها محسوب می شوند. میله هایی که در سبک آرنیس استفاده می شوند عمدتاً از جنس چوب هستند و یا از جنس نوع خاصی از بامبوی فیلیپینی که به آنها راتان گفته می شود. طول آنها معمولاً هفتاد سانتی متر و قطرشان دو سانتی متر است. البته طول این شمشیرها می تواند از سی تا ۲۲۰ سانتیمتر متغیر باشد.ء

در اسکریما و آرنیس، مبارزان بیشتر از میله یا چوب استفاده می کنند و در کالی، سلاح مورد استفاده تیغه یا شمشیر است. اما نکته مشترک بین همه این سبکها، هندسه است.ء

در ضربات دفاعی و به هنگام حملات، همه حرکات، خطوط و مسیرها و همچنین زاویه های انتخابی بسیار مهم می باشند. استفاده مستقل از دستها و یا دستها و پاها توأمان با اجرای تکنیک ها، نیازمند کسب تجربه بسیار می باشد.ء

در هنرهای رزمی فیلیپینی، استفاده از زانو، آرنج، لگدهای کوتاه و مشت در هنگام ایجاد فاصله بسیار نزدیک بین دو مبارز آزاد است. ضربه با سر، گرفتن حریف، پرتاب، ضربه با آرنج، شانه، قوزک و زانو نیز آزاد می باشد.ء

کالی را به عنوان مادر هنرهای رزمی فیلیپین می شناسند. هنگامی که این کشور تحت تسلط اسپانیا بود انجام کلیه هنرهای رزمی در این کشور ممنوع و جرم محسوب می شد. عناصر سبک رزمی کالی در بازی های محلی و رقص های ذاتی مردم این کشور پنهان بود و تحت تأثیر نفوذ اسپانیایی ها، هنرهای رزمی و ذاتی مردم فیلیپین به نام های اسکریما، استوکادا، آرنیس دمانویا آرنیس شناخت شدند

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در شنبه سیزدهم آبان 1391 و ساعت 21:31 |
خيلي ها از من پرسيدن فرق جيت كاندو با وينگ چون چيه 

تفاوت‌های رشته جیت کان دو و وینگ چون.


یکی از تغییرهای اساسی که بروس لی در سیستم چی سائووینگ چون انجام داد، شکل ایستادن هنگام انجام چی سائو بود. در وینگ چونپاها روبروی هم و به اندازه عرض شانه‌ها ازهم جدا می‌باشند، پاشنه‌ها به طرف بیرون و زانوها به طرف داخل قرار می‌گیرند. به نظر بروس لی این ایستادن باعث کندی و سنگینی حرکت بدن بود. برای همین در جیت کان دو، چی سائو با پای راست یا چپ جلو ایستاده و پاشنه پای عقب بالا انجام می‌شود.

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در شنبه سیزدهم آبان 1391 و ساعت 20:18 |
+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در سه شنبه نهم آبان 1391 و ساعت 15:38 |
بلیز دیفنس: دفاع شخصی در عصر پست مدرن

بلیز دیفنس روشی است علمی برای موفقیت در درگیری های غیر قابل پیش بینی خیابانی كه ممكن است در طول روز برای هر انسانی رخ دهد. 

در این روش كه بر پایه تكنیك های وینگ چون پایه گذاری شده است شما فرامی گیرید چگونه با استفاده از ابزارهای حقوق، روانشناسی و دفاع شخصی هم در جلوگیری از مبارزه، هم در حین مبارزه و هم در دادگاه پیروز باشید...

فركونچی: زیبا و علمی وزن خود را كاهش دهید

فركونچی نوع ویژه ای از تمرینات چی كونگ می باشد كه به صورت ریتمیك و با حركات موزون، پیوسته و پرجنب جوش به شما در كاهش وزن و پدید آوردن اندامی زیبا، موزون و متناسب كمك می كند

Jewel prevention

اجتناب از خشونت: آموزش اجتناب از خشونت در مدارس به محصلین هم اكنون در بسیاری از كشور های دنیا وینگ چون به عنوان یك مهارت در زندگی فردی كه با متد مدرن و پیشرفته خود توانایی های فردی را شكوفا می نماید در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود. 


 هزاران محصل در طرحی به نام Jewel prevention (اجتناب از خشونت) مشغول فراگیری نهارت های این هنر رزمی می باشند، ایشان با تطبیق توانایی های شخصی و دهنی فراگرفته شده با موقعیت ها و شرایطی كه در طول شبانه روز برای یك انسان روی می دهد از بروز هر گونه خشونت جلوگیری نموده و در صورت قرار گرفتن درموقعیتی خطرناك از خود دفاع می نمایند، این طرح كه با همكاری جمعی از دانشمنان روانشناسی، پلیس آماده اجرا گردیده به عنوان نمادی از قابلیت های ارزنده و توانایی های علمی موجود در هنر رزمی وینگ چون كونگ فو می باشد.+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در سه شنبه نهم آبان 1391 و ساعت 15:29 |
+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در دوشنبه یکم آبان 1391 و ساعت 13:12 |

                                                          وينگ چون

 
                                       و
 
 
                                  زندگي  
 

 

تاريخچه و اهداف هنر هاي رزمي:

 

چندين هزار سال است كه بشر توانسته است هنر هاي رزمي را خلق نمايد،هر كشوري با هر مليتي شروع به رواج آن و آموزش به نيروهاي ارتش و محافظين سلطنتي خود نمود. البته بر هيچ كس پنهان نيست كه پيدايش آن از سرزمين بزرگ چين آغاز و تا به اكنون به كل دنيا با اسامي مختلف اشائه پيدا كرده است .انتقال اين هنر در اوايل به صورت سنتي توسط اساتيد به صورت سينه به سينه به شاگردان انتقال مي يافت.ولي با حضور وسايل ارتباط جمعي در 100 سال اخير  اين سنت شكسته شده و به صورت پراكنده در تمامي دنيا جاي خود را  باز نمود. البته تاريخچه هنر هاي رزمي داراي تناقض و ابهامات بسياري است كه تمام جوامع از آن برخوردارند و اين هم بسته  به سليقه مورخان وكاتبان در هر جامعه و كشوري مي باشد.

در كل همه اساتيد هنر هاي رزمي بر اين كلام پايدار و متفق القول هستند كه:" هدف هنرهاي رزمي 1- سلامتي روح وروان 2- سلامتي جسم 3- اعتماد به نفس بخشيدن و دفاع از خويش در برابر ظلم وستم"

همانطور كه مي دانيم و بارها در مقالات و داستانها، افسانه هاي شرقي و كتب مختلف آمده است  هنرهاي رزمي بر اساس اعتدال ، جوانمردي ،مبارزه با ظلم وستم و كمك به ضعيفان ودر جهت ساختن محيطي امن براي تمامي افراد جامعه بنا نهاده شده است. هنرهاي رزمي در 50 سال اخير با رشد بسيار زيادي روبرو گرديده كه بخشي از آن به عنوان سرگرمي در مراسم افتتاحيه و سيرك ها ، فيلم هاي سينمايي ( رزمي ) و بازي هاي كامپيوتري ازآن جمله اند.

بر اين اساس هنر رزمي وينگ چون  نيز از اين حيث مستثني نبوده و با توجه به تمامي گفته ها و شنيده ها يكي از هنرهاي رزمي است كه اين اهداف را در طول مدت اين چند صد ساله در پيش گرفته و همگام با روحيات هنرهاي رزمي بيش از پيش بر آن پايبندي و اعتقاد دارد.

                                                                       


 

هنرهاي رزمي در  زندگي  اجتماعي :

 

با توجه به زندگي در جوامع مختلف ، زندگي فردي و اجتماعي داراي فراز و نشيب هايي است كه به گونه هاي مختلف گريبانگير انسان ها گرديده و گاه و بيگاه انسان را به جاده هاي تباهي و فساد مي كشاند.

با توجه به اصول و اهداف بنا نهاده شده در هنرهاي رزمي مي توان از آن به عنوان يكي از روش هاي زندگي در جهت اعتلاي اخلاقيات در  انسان امروزي  ياد نمود، همانگونه كه در اديان مختلف اعم از اسلام ، مسيحيت ، يهوديت ، بودا و غيره آمده، همگي انسان را به سمت رشد وتعالي روحي ، جسمي،شناخت و رسيدن به خداوند وكمك به همنوع دعوت مي نمايد. لذا هنر هاي رزمي نيز را مي توان به عنوان يكي از راه هاي شناخت انسان و رسيدن به خداوند است .

البته اين را هم نمي توان ناديده گرفت كه هنرهاي رزمي در ابتداي تشكيلات خود نيز توسط اشخاصي در جهت ارضاء شهوت هاي رواني و دنيايي خود به انحراف كشيده شد كه تا اين زمان نيز ادامه داشته و ادامه خواهد داشت.

از پس اين گفته ها به چند نمونه از اشعار كه مربوط به "لائوتسه" مي باشد مي رسيم:

**  يك ماهي به فردي دهي او را يك روز سير مي نمايد ، به او ماهيگيري ياد بده تا عمري سير باشد  **

**  جاه طلبي يك پاشنه دوخته شده در قعر چاه دارد ، و فكر مي كند مي تواند به آسمان هفتم دست يازد  **

** ريشه هر چيز دشوار ، آسان و منشاء هر بزرگي ، خرد است **

با توجه به تمامي مواردمذكور هنرهاي رزمي كه به طور خاص در اين جا اشاره ما به وينگ چون مي باشد، جدا از

تأ ثير فيزيكي ، بر روحيات اين جانب نيز اثرات فراواني كه اهم آن احترام متقابل ، كم كردن استرس ها در زندگي روزمره ، همگام شدن با خوبي ها و انديشه هاي مثبت در كار و زندگي اجتماعي وخانوادگي مي باشدكه از جنبه هاي مثبت در يادگيري وينگ چون مي باشد.

يك شعر ديگر نيز به ذهنم خطورنموده كه: " شجاعت از احتياط مي آيد"

و اگر در ست به آن دقت كنيم مي توانيم  فلسفه وجودي وينگ چون را با اين شعر تجسم نماييم.واين همان جمله اي است كه سي فو محبوبي در تمرينات خود آنرا براي هنر جويانبار ها و بارها  بيان نموده اند.


فلسفه يادگيري هنر رزمي وينگ چون:

 

اگر از تمامي اساتيد در حال آموزش وينگ چون پرسده شود كه وينگ چون چيست و براي چه آموزش داده مي شود؟ همگي متفق القول اين پاسخ را خواهند داد كه :

"وينگ چون هنر غلبه بر هواهاي نفساني ، هنر تمركز و آرامش روح وجسم ، هنر سلامتي و آمادگي جسماني ، هنر غلبه بر نقاط ضعف و در آخر هنر مبارزه در برابر سختي ها و ظلم "

اين همان طريقت هنرهاي رزمي و فلسفه وجودي آن مي باشد كه به همين راحتي و آساني ميسر نمي گردد و خود شامل قسمت هاي مختلفي مي باشد.

مرحله اول هنر آموز:

در ابتداي ورود به هنر هاي رزمي اين خود هنرجو است كه از خود در هنرهاي رزمي چه مي خواهد و تا چه اندازه از خود در جهت بالا بردن اهداف هنرهاي رزمي اين قابليت را خواهد ديد.

 

 

مرحله دوم استاد فهيم و علاقمند :

اين مرحله مرحله اي است كه هنرجو خود را به درياي ژرف هنرهاي رزمي سپرده و بايد توسط استاد مجرب و كاركشته كه خود هدف هاي هنر هاي رزمي را درك نموده است پرورش يابد. اين تفاوت را در شاگردان ارشد اساتيدي با اين ويژگي به خوبي مي توان حس نمود.

 

مرحله سوم پشتكار ، انجام تمرينات :

اين قسمت يكي از پر اهميت ترين مراحل يادگيري هنرجويان مي باشد. با توجه به نكات ذكر شده توسط استاد و آموزش خاص در هر فرم و تكنيكي به  هنر آموز دروس آموزش داده شده بايد به صورت مستمر تمرين وممارست گردد  تا  بتواند مراحل آموزش را به خوبي طي نمايد.

اين سه مرحله به طور كلي هنرجو را به اعتلاي اهداف هنر هاي رزمي ميرساند كه اساتيد وينگ چون در اين امر بسيار كوشا و مصر هستند. يكي از عوامل برتري وينگ چون نسبت به هنرهاي رزمي ديگر فلسفه ايست كه از قوانين شائولين نشأت گرفته است و بر اصول فيزيكي و روحيات انسان بنا نهاده شده است.

 


 

 

اهداف و برنامه آموزشي در وينگ چون:

 

با توجه به اهداف كلي هنرهاي رزمي ما در اين بخش به اهداف و برنامه آموزشي هنر رزمي وينگ چون مي پردازيم. هر سازمان روش آموزش متفاوت و گوناگوني نسبت به يكديگر را داراست. اما آنچه در همه يكسان مي باشد ، فرم هاي پايه در اين رشته است(البته هر فرمي نيز بنا به سليقه سازمان آموزش دهنده مختلف مي باشد) ، كه هنر جويان بر آن اساس آموزش مي بينند.

 

فرم اول سي ونيم تائو يا سي وليم تائو (ايده كوچك)

شامل فرم پا به همراه حركات سنتي دست به صورت ايستا انجام مي گيرد0اين فرم جهت درجه هاي پايين براي شناخت از نحوه نشست وينگ چون ، ضربات مشت و پيدا كردن مركزيت مي باشد.

 

 

فرم دوم چام كيو (دستهاي جستجوگر)

شامل فرم پا ودست كه در اين فرم حركت به سمت هاي مختلف نيز اضافه گرديده است. در اين فرم همانطور كه گفته شد دستها وپاها به دنبال حريف و در پي تصاحب مركزيت يا Central  مي باشند.

 


فرم سوم بيو تجي يا بيوجي (انگشتان پرنده)                       

اين فرم در تكميل فرم هاي قبل بوده وبه انگشتان پيش رونده معروف است. در اصل كاربرد تكنيك ها با دستاني كشيده وانگشتان باز انجام مي شود كه ضربات بسيار سختي به حريف واگذار مي نمايد.

 


 

تمام فرم هاي وينگ چون بر اساس فيزيك بدن انسان شكل گرفته است و با توجه به اينكه فقط 3 فرم در اين رشته وجود دارد(برعكس رشته هاي  رزمي  شائولين ، كونگ فو تو آ ، كاراته و غيره)  اما  هزاران كاربرد از دل اين فرم ها  تولد  مي يابد كه هر كدام از آنها مسير مستقيم و مركزيت حريف را در بردارد.

البته هنر جويان وينگ چون را در سه حالت كللاسيك، مبارزه اي (لات سائو) و دست هاي چسبان (چي سا ئو) ، آموزش مي بينند.


يكي از منحصر به فرد ترين آموزش ها در وينگ چون دست هاي چسبان يا چي سائو مي باشد.اين آموزش به هنرجويان در بدست آوردن حس لامسه دستان بسيار كمك كرده و بدون در نظر گرفتن عكس العمل هاي حريف واكنش هاي خود را بر رو ي بدن او انجام مي دهد.

هنرجو با آموزش در اين نوع تمرين حس گر هاي دست خود را حساس نموده و توان مقابله با حريف در فاصله نزديك را به دست مي آورد.البته با تمرين زير نظر مربي خود هنرجو مي تواند با كسب تجربه و مهارت در اين بخش پس از چند سال با چشمان بسته نيز اين عمل را به خوبي انجام دهد زيرا همانطور كه گفتيم اين حس بينايي نيست كه به او  كمك  

مي كند بلكه حس لامسه اوست كه سنسور هاي دست را بالا برده ومغز انسان به صورت خودكار عمل ارتباط برقرار كردن با دست حريف را انجام مي دهد.

چي سائو به منظور رفلكس هاي پاسخگو براي غلبه بر مقاومت حريف و با استفاده از انرژي و بهره گيري از كوتاه ترين زمان وفاصله ممكن بين شما وحريف توسعه يافته است.چي سائو واكنش به حركات غيرقابل پيش بيني است كه حركات از پيش تعريف شده اي براي آن وجود ندارد.


همانطور كه گفته شد وينگ چون بر اساس فيزيك بدني انسان طراحي شده و حركات آن برگرفته از شائولين ميباشد كه استاد مويي خود به عنوان يكي از راهبان معبد شائولين حركات نمايشي آن را حذف نمود و به صورت ساده تر و كاربردي تر ابداع كرد.

وينگ چون يعني استفاده از نيرو ي حريف بر عليه خودش. اين قانون اول در آموزش وينگ چون مي باشد كه تا درجات بالا هنرجويان را همراهي خواهد كرد.                                                                     

 

+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در دوشنبه یکم آبان 1391 و ساعت 13:11 |
+ نوشته شده توسط عباس رحمانی در دوشنبه یکم آبان 1391 و ساعت 12:48 |